ติดต่อเต็นท์

พงศ์ศักดิ์ คาร์เซ็นเตอร์

ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

056-229787 , 081-6042653 , 081-9719199